Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kiedy ostatnio miała Pani wykonaną mammografię (prześwietlenie rentgenowskie piersi)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    kiedy ostatnie badanie mammograficzne
Nazwa pozycji
w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Od 1 do 2 lat temu
Od 2 do 3 lat temu
3 lata temu lub więcej
Nigdy