Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki był główny powód wykonania ostatniej cytologii
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    powód ostaniego badania cytologicznego
Nazwa pozycji
Zalecenie lekarza
Przypadki raka w rodzinie
Program badań profilaktycznych
sama dbam o zdrowie i wykonuję badanie regularnie
Inne powody