Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy potrzebuje Pan/Pani pomocy /więcej pomocy innej osoby lub urządzeń?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    czy potrzebuje pomocy
Nazwa pozycji
tak
nie