Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kiedy ostatnio miał(-ła) Pan/Pani mierzony poziom cholesterolu we krwi przez pracownika ochrony zdrowia?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    ostatni pomiar poziomu cholesterolu
Nazwa pozycji
w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Od 1 do 3 lat temu
Od 3 do 5 lat temu
5 lat temu lub więcej
Nigdy