Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak ogólnie ocenia Pan/Pani swoje zęby i dziąsła
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    ogólna ocena
Nazwa pozycji
Bardzo źle
Źle
Tak sobie, ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze