Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy kiedykowiek palił/a Pan/Pani codziennie tytoń przynajmniej przez 1 rok
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    czy palił tytoń codziennie
Nazwa pozycji
tak
nie