Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ile zwykle Pan/i siedzi lub leży (nie liczyć spania)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    ile godzin
Nazwa pozycji
Mniej niż 4 godziny
Od 4 do 6 godzin
Od 6 do 8 godzin
Od 8 do 10 godzin
Od 10 do 12 godzin
12 godzin lub więcej