Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    W jakim stopniu inne osoby (np. rodzina, przyjaciele, znajomi) okazują pozytywne zainteresowanie tym, co Pan/Pani robi, jak się Panu/Pani wiedzie?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    w jakim stopniu
Nazwa pozycji
W bardzo dużym stopniu
W pewnym stopniu
Ani w dużym ani małym, nie jestem pewien
W małym stopniu
W ogóle tego nie okazują