Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy był(-ła) Pan/Pani jako pacjent(-tka) u:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    psycholog lub psychiatra
Nazwa pozycji
tak
nie