Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Które z poniższych określeń najlepiej opisuje to co Pan/Pani robi, pod-czas gdy wykonuje Pan/Pani swoją GŁÓWNĄ PRACĘ? Czy można po-wiedzieć, że Pana/Pani praca jest:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tryb wykonywanej pracy
Nazwa pozycji
Głównie siedząca lub stojąca
Głównie chodząca lub wymagająca umiarkowanego wysiłku fizycznego
Głównie ciężka lub wymagająca znacznego wysiłku fizycznego
Nie wykonuję żadnej pracy