Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy osobiście korzystał(-ła) lub otrzymywał(-ła) Pan/Pani jakieś usługi opieki domowej?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    uslugi opieki domowej
Nazwa pozycji
tak
nie