Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy pali Pan/Pani papierosy codziennie
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    pali papierosy codziennie
Nazwa pozycji
tak
nie