Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki posiada Pan/ Pani rodzaj umowy o pracę?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj umowy o pracę
Nazwa pozycji
Na czas określony
Na czas nieokreślony
Nie wiem
Nie dotyczy