Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak określiłby/określiłaby Pan/Pani sytuację finansową gospodarstwa domowego w okresie, gdy miał(a) Pan/Pani około 14 lat?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    ocena sytuacji finansowej gospodarstwa domowego
Nazwa pozycji
bardzo zła
zła
umiarkowanie zła
umiarkowanie dobra
dobra
bardzo dobra
nie wiem