Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w okresie, gdy miał(a) Pan/Pani około 14 lat mieszkał(a) Pan/Pani:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    rodzaj gospodarstwa domowego gdy respondent miał około 14 lat
Nazwa pozycji
Prywatne gospodarstwo domowe
W gospodarstwie zbiorowym, w tym w domu dziecka