Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w obecnym miejscu pracy ma Pan/Pani określony przez przełożonego swój indywidualny program rozwoju zawodowego? (przykładem może być Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego obowiązujący pracowników służby cywilnej)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Posiadanie określonego przez przełożonego indywidualnego programu rozwoju zawodowego
Nazwa pozycji
tak
nie
nie wiem
nie dotyczy