Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, uczestniczył(a) Pan/Pani w szkoleniu wynikającym z tego programu (np. kurs/szkolenie, konferencja, seminarium, wykład)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Udział w szkoleniu wynikającym z indywidualnego programu rozwoju zawodowego
Nazwa pozycji
tak
nie