Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy gmina prowadzi Gminną ewidencję zabytków?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków
Nazwa pozycji
Tak
Rok założenia
Rok ostatniej aktualizacji
Nie, ale ewidencja jest w trakcie sporządzania
Gmina nie prowadzi i nie przystąpiła do założenia ewidencji