Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Forma prowadzenia gminnej ewidencji zabytków
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Forma prowadzenia gminnej ewidencji zabytków
Nazwa pozycji
zbiór papierowych kart adresowych
zdigitalizowane karty adresowe
elektroniczna baza danych oraz zbiór papierowych kart adresowych
elektroniczna baza danych oraz zdigitalizowane karty adresowe
inna, jaka?