Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy gmina sporządziła program rewitalizacji?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Sporządzenie programu rewitalizacji przez gminę
Nazwa pozycji
Tak
Rok opracowania programu
Nie, ale program jest w trakcie sporządzania
Nie i nie przystąpiła do sporządzania programu
Nie i nie planuje się sporządzenia programu w najbliższym czasie