Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy gmina planuje przejście z Lokalnego programu rewitalizacji na Gminny program rewitalizacji?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie
nie dotyczy