Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, uczestniczył(a) Pan/Pani w jakiejkolwiek formie zdobywania wiedzy i rozijania swoich umiejętności w związku z rozwojem osobistym, aktywnością społeczną lub zainteresowaniami własnymi (chodzi o wiedzę i umiejętności niezwiązane bezpośrednio z pracą zawodową) spośród wymienionych na liście 97d?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Zdobywanie wiedzy i rozwijanie swoich umiejętności zawodowych/związanych z pracą zawodową
Nazwa pozycji
tak
nie