Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, uczestniczył(a) Pan/Pani w jakiejkolwiek pozaszkolnej formie zdobywania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności zawodowych/związanych z pracą zawodową spośród wymienionych na liście 97A?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Zdobywanie wiedzy i rozwijanie swoich umiejętności zawodowych/związanych z pracą zawodową
Nazwa pozycji
tak
nie