Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Gmina posiada obowiązujący program opieki nad zabytkami
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Posiadanie obowiązującego programu opieki nad zabytkami przez gminę
Nazwa pozycji
Tak
Rok opracowania obowiązującego programu opieki nad zabytkami
Początek obowiązywania programu opieki nad zabytkami
Koniec obowiązywania programu opieki nad zabytkami
Nie, ale program jest w trakcie sporządzania
Gmina nie posiada i nie przystąpiła do sporządzania programu