Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy Gminny program opieki nad zabytkami zawiera wskaźniki monitorujące realizację zakładanych celów?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie