Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Cel złożenia formularza JPK_VAT
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Cel złożenia JPK_VAT
Nazwa pozycji
JPK VAT za okres
Pierwsza korekta
Druga korekta
Trzecia korekta
Czwarta korekta
Piąta korekta