Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy wystąpienie epidemii COVID-19 miało negatywne skutki dla prowadzonego przez Panią/Pana gospodarstwa rolnego w ostatnim półroczu?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak, nieznacznie/Tak, zagrażające stabilności gospodarstwa rolnego/Nie/Nie mam zdania
Nazwa pozycji
Nie mam zdania
Nie
Tak, zagrażające stabilności gospodarstwa rolnego
Tak, nieznaczne