Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Stopień pokrewieństwa z osobą ubiegającą się o świadczenie
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Stopień pokrewieństwa
Nazwa pozycji
Zięć/synowa, partner/partnerka syna/córki
ojciec
matka
pozostałe osoby
wujek/ciotka/dalszy krewny
dziadek/babcia/wnuk/wnuczka/prawnuk/prawnuczka
ojciec/matka/teść/teściowa
mąż/żona, partner/partnerka
osoba odniesienia (głowa gospodarstwa domowego)
osoba niespokrewniona
inny krewny/inna krewna
wnuk/wnuczka, prawnuk/prawnuczka
dziadek/babka, pradziadek/prababka
brat/siostra
zięć/synowa
teść/teściowa
ojciec/matka
syn/córka
partner/partnerka
mąż/żona