Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Data powstania, jako podmiotu z kapitałem zagranicznym
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    data
Nazwa pozycji
Dzień
Miesiąc