Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakupy z importu
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak