Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakie w najbliższych trzech miesiącach będą źródła finansowania działalności usługowej?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    środki własne/kredyt bankowy krajowy/kredyt bankowy zagraniczny/środki z budżetu państwa/inne
Nazwa pozycji
środki własne
kredyt bankowy krajowy
kredyt bankowy zagraniczny
środki z budżetu państwa
inne