Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaka jest bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza Państwa jednostki?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    dobra/zadowalająca/zła
Nazwa pozycji
dobra
zadowalająca
zła