Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się sprzedaż usług w Państwa jednostce?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wzrośnie/ pozostanie bez zmian/spadnie
Nazwa pozycji
spadnie
wzrośnie
pozostanie bez zmian