Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak Państwa zdaniem w ostatnich trzech miesiącach zmieniła się ogólna sytuacja Państwa jednostki w zakresie prowadzonej działalności usługowej?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    poprawiła się/pozostała bez zmian/pogorszyła się
Nazwa pozycji
poprawiła się
pogorszyła się
pozostała bez zmian