Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakie najważniejsze bariery obecnie ograniczają działalność Państwa jednostki?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Bariery_AkU
Nazwa pozycji
brak barier
niedostateczny popyt
niedobór wykwalifikowanych pracowników
niedobór powierzchni usługowej i/lub wyposażenia
koszty zatrudnienia
wysokie obciążenia na rzecz budżetu
niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej
niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne
inne (jakie?)
zbyt duża konkurencja firm krajowych i zagranicznych