Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak w ostatnich trzech miesiącach zmieniło się zatrudnienie w Państwa jednostce?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wzrosło/pozostało bez zmian/spadło
Nazwa pozycji
wzrosło
pozostało bez zmian
spadło