Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak w ostatnich trzech miesiącach zmienił się popyt na usługi sprzedawane przez Państwa jednostkę?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wzrósł/pozostał bez zmian/spadł
Nazwa pozycji
wzrósł
pozostał bez zmian
spadł