Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak Państwa zdaniem w najbliższych trzech miesiącach zmieni się ogólna sytuacja gospodarcza Państwa jednostki?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    poprawi się/pozostanie bez zmian/pogorszy się
Nazwa pozycji
poprawi się
pozostanie bez zmian
pogorszy się