Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak w najbliższych trzech miesiącach zmienią się ceny usług sprzedawanych przez Państwa jednostkę?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wzrosną/pozostaną bez zmian/spadną
Nazwa pozycji
wzrosną
pozostaną bez zmian
spadną