Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak w najbliższych miesiącach zmienią się nakłady inwestycyjne (np. wyposażenie, środki transportu, budynki, itp.) w Państwa jednostce?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wzrosną/pozostaną bez zmian/spadną/nie ma potrzeby/brak środków
Nazwa pozycji
spadną
pozostaną bez zmian
wzrosną
nie przewiduje się podjęcia inwestycji (brak środków)
nie przewiduje się podjęcia inwestycji (nie ma obecnie takiej potrzeby)