Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj kina
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj kina
Nazwa pozycji
kino stałe
kino sezonowe/czasowe
kino ruchome
inne (np. samochodowe)