Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Aparatura projekcyjna
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj aparatury projekcyjnej
Nazwa pozycji
16 mm
35 mm
cyfrowy w standardzie DCI
inny projektor