Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Eksport wyrobów równoznaczny z wewnątrzwspólnotową dostawą w odniesieniu do krajów UE
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    taknie
Nazwa pozycji
nie
tak