Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kategoria zagranicznego udziałowca
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    kategoria udziałowca
Nazwa pozycji
OSOBA PRAWNA Z SIEDZIBĄ NA TERYTORIUM RP ZALEŻNA OD PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEBĘDĄCA OSOBĄ PRAWNĄ Z SIEDZIBA ZA GRANICĄ
OSOBA PRAWNA Z SIEDZIBĄ ZA GRANICĄ
OSOBA FIZYCZNA NIEPOSIADAJACA OBYWATELSTWA POLSKIEGO