Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jednostka świadczyła usługi zdrowotne finansowane ze środków powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE
Nazwa pozycji
tak
nie