Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jednostka była wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE
Nazwa pozycji
tak
nie