Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Typ grupy przedsiębiorstw
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    typ grupy
Nazwa pozycji
międzynarodowa
krajowa