Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj jednostki zagranicznej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    rodzaj jednostki
Nazwa pozycji
spółka
oddział własny
oddział należący do jednostki z siedzibą w Polsce, w której Państwa firma ma udziały
inna forma