Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przeważający rodzaj działalności jednostki zagranicznej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    symbol PKD
Nazwa pozycji
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
Uprawa ryżu
Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
Uprawa trzciny cukrowej
Uprawa tytoniu
Uprawa roślin włóknistych
Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
Uprawa winogron
Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
Działalność organizacji religijnych
Działalność organizacji politycznych
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Pogrzeby i działalność pokrewna
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
Badania i analizy techniczne
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
Działalność agencji reklamowych
Działalność związana z reprezentowaniem mediów
Badanie rynku i opinii publicznej
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Działalność fotograficzna
Działalność związana z tłumaczeniami
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
   
13
Nastepna
Ostatnia