Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Posiadanie udziałów bezpośrednich i pośrednich w kapitale podmiotów mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie